Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fältfaunisktik BIOF10

7,5 högskolepoäng

Kor och en student i en hage. Foto.

Kursen fokuserar på artkunskap, bestämningsmetodik och tillämpningar av faunistik inom naturvårdsarbete. Vi studerar framförallt insekter, men behandlar även fåglar och ett antal andra djurgrupper mer eller mindre ingående. Kursen ger först en stabil grund i arbete med insamlat material. Den kunskapen använder vi sedan för att successivt gå över till fältbestämning i djurens naturliga habitat. I möjligaste mån strävar vi efter att arbeta med levandefångst och frisläppande.

Alla praktiska fältmoment genomförs i form av dagsutflykter från Lund. Praktiska moment på campus, t ex bearbetning av data eller insamlat material, genomförs i rymliga labbsalar och med användande av munskydd. Enstaka moment kan komma att ges online. Med något undantag är samtliga moment obligatoriska.  

Vi planerar att ha en fältvecka på Gotland 11-17 augusti, med avresa från och återkomst till Lund. Om övernattningarna på Gotland inte kan genomföras pga av Covid-19-restriktioner kommer motsvarande moment att genomföras som dagsutflykter från Lund. 

Exkursioner

Kursen bygger till stor del på exkursioner. Vi kommer att växla mellan dagar i fält och bearbetningsdagar hemma. Efterhand lär vi oss att bestämma allt mer i fält.

Heldagsexkursioner går till några av Skånes finaste naturområden, t.ex. sydvästra Skånes strandängar (Skanör-Falsterbo), Stenshuvud, Kåseberga-Hammarområdet, Fyledalen/Benestads backar/Hörjelgården.  Halvdagsexkursioner går bl.a. till Sövdeområdet, Revingefältet och Glumslövs backafall.

Projekt

Under den avslutande fältveckan genomför du ett fördjupningsprojekt, enskilt eller i grupper om 2-3 studenter.

Och sen då...

Kursen ger en god grund i faunistisk bestämning, framför allt med avseende på insekter och fåglar. Du kommer dessutom att lära dig ett betydande antal av regionens dominerande insekter och vertebrater utantill. Kursen passar dig som vill fortsätta med en forskarkarriär med djur som studieobjekt, men är också perfekt för dig som planerar en framtid inom undervisning, naturvård och naturinventering. Den passar även dig som är mer allmänt naturintresserad och som vill lära dig mer om våra djur och hur man känner igen dem.

Kursen går på sommaren vartannat år. Nästa gång 2024.

Undervisningsspråket är svenska.

Ansökan

Du hittar anmälningsinformation, förkunskapskrav och kursplan på Lunds universitets centrala webbplats. 

Litteratur sommaren  2022

Insekter - en fälthandbok av Douwes et. al. ISBN 9174240390
Fågelguiden av Svensson et. al., 2 upplagan. ISBN 9789174240399

Schema

Senaste schema för kursen Fältfaunistik i schemaprogrammet TimeEdit

Kursutvärdering

Du hittar den senaste kursutvärderingen på sidan för kursutvärderingar.

Frågor?

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se