Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriär

Vad jobbar biologer och molekylärbiologer med? Arbetsmarknaden är bred och varierad och vi vill tillsammans med dig skapa en så bra grund som möjligt inför din framtida karriär.

Fyra studenter i labb. Foto.

För både biologer och molekylärbiologer är möjligheterna att få doktorandtjänster vid universitet och högskola goda. Det finns också möjlighet att söka doktorandtjänster utomlands. Studenter med masterexamen från Lunds universitet har gott internationellt rykte.

För biologer finnas arbeten vid länsstyrelser, kommuner och statliga verk med handläggning, inventeringar, utredningar och administration inom natur- och miljövård. Många biologer jobbar som konsulter inom den privata sektorn.

För molekylärbiologer finns arbeten inom utveckling och forskning eller försäljning inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier eller på bioteknik- och växtförädlingsföretag.

För att få en mer detaljerad bild av studenternas karriärval tog vi kontakt med ett stort antal av våra tidigare studenter för att få reda på deras sysselsättning efter examen:

Av 214 studenter som tagit ut kandidatexamen i biologi eller molekylärbiologi fortsatte 85% med en masterutbildning (de allra flesta på Lunds universitet). Av övriga var det 6% av biologerna som gick en lärarutbildning och 7% av molekylärbiologerna som hade valt en utbildning till biomedicinsk analytiker. Det var få som gick ut i arbetslivet direkt efter sin kandidatexamen (5% av biologerna jobbade).  

Av 305 studenter som tagit en masterexamen i biologi eller molekylärbiologi fortsatte ca. hälften med en doktorandutbildning (doktorandtjänst). Av övriga hade 40% en relevant anställning (alltså inom biologi eller molekylärbiologi), 5% hade någon annan sorts jobb och 3% saknade anställning när undersökningen genomfördes.