Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning

Den biologiska forskningen vid Lunds universitet har flera världsledande forskargrupper och karaktäriseras av avancerad grund- och tillämpad forskning.

Myror, surikater, snappräkor samt brunbukig glasstare. Foto.

Forskningen rör inom en mängd olika områden, från molekyl- och proteinproduktion till ekosystem och från genetisk kod till beteenden. Du kan läsa mer om den aktuella forskningen och de olika forskargrupperna på Biologiska institutionens webbplats om forskning. Här kan du också läsa mer om de enskilda forskarna, inte minst dem du själv kommer att ha som lärare.

Utbildningarna vid biologiska institutionen har en mycket stark koppling till forskningen. Eftersom samtliga lärare är forskare anpassas våra utbildningar kontinuerligt till det aktuella kunskapsläget. Via dina lärare kommer du som student i direkt kontakt med forskningen, både under kurserna och inte minst när du gör ditt examensarbete. Under din utbildning tränar du dig inför en karriär inom forskning bland annat genom att kritiskt granska data och vetenskapliga artiklar, genomföra egna studier där du samlar data och analyserar dessa samt genom att skriva och presentera vetenskapliga rapporter.

Efter avslutad masterexamen går mellan 40 och 50% av våra studenter vidare till forskarutbildning.

Du kan läsa mer om vår forskarutbildning på Biologiska institutionens webbsida