Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Humanfysiologi BIOC01

15 högskolepoäng

Three young women. One is on an exercise bike.

Kursinnehåll

Har du någonsin funderat på varför din kropp fungerar som den gör? Kroppens normala funktioner står i centrum i kursen Humanfysiologi. Under kursen studerar du både människokroppens uppbyggnad och funktioner, från den cellulära nivån, över vävnads- och organnivåerna hela vägen upp till helkroppsnivån.

Med det du lär dig på denna kurs kommer du att bättre förstå hur din kropp fungerar varje dag och hur den reagerar på olika utmaningar. Vi kommer att systematiskt gå igenom grundläggande begrepp och principer, signalering inom och mellan celler, nervsystemets och sinnenas funktioner, muskelfysiologi och styrningen av kroppens rörelser, hormoners och andra reglerande substansers roller, hjärtats och blodomloppets funktioner, andningen och dess styrning, njurarnas reglerande och återvinnande funktioner, mag-tarmkanalens nedbrytning av födan och absorption av näringsämnen, reglering av metabolism och kroppstemperatur samt både kvinnlig och manlig reproduktionsfysiologi. Mot kursens slut ska vi hjälpa dig att ”knyta ihop säcken”, så att du kan analysera humanfysiologiska problem och lösa dessa genom att använda och binda samman olika kunskaper.

Introduktionsföreläsningarna öppnar upp nya avsnitt för dig. Sedan ska du själv söka kunskap med hjälp av den engelskspråkiga kursboken och några svenska texter. Du kommer att arbeta i en studiegrupp för att få hjälp, träna samarbete och öva muntlig kommunikation.

Praktiska övningar ger fördjupade insikter i kursstoffet. Under morfologi¬laborationerna belyses sambanden mellan organens och vävnadernas strukturer och funktioner. Under den fysiologiska laborationen får ni tillfälle att studera fysiologiska mekanismer med er själva som försöksobjekt. Resultaten av denna laboration redovisas muntligt. I mitten av kursen anordnas en frivillig råttdissektion som ger en helhetsbild av däggdjurens anatomi. I övrigt används inte försöksdjur på kursen.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Stoffet är inte uppdelat i flera deltentamina eftersom vi vill veta om du har fått en helhetsförståelse av kroppens mångfald av strukturer och fysiologiska funktioner.

Kursen går första delen av höstterminen.

Undervisningsspråket är svenska.

Ansökan

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, information om förkunskapskrav mm. för kursen Humanfysiologi.

Kurslitteratur hösten 2023

Windmayer EP, Raff H, and Strang KT: Vander´s Human Physiology: The Mechanisms of Body Funktion, 16th ed, McGraw Hill, 2022.

Schema

Senaste schema för kursen Humanfysiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Kursutvärdering

Du hittar den senaste kursutvärderingen på sidan för kursutvärderingar.

Frågor?

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi

Telefon: 046 222 73 16

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se