Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Molekylärbiologi MOBA03

15 högskolepoäng

Studen som tittar i ett mikroskop i ett labb. Foto.

Kursinnehåll

Det övergripande målet för MOBA03 är att ge er en bred biokemisk och molekylärbiologisk kunskap om hur eukaryota celler fungerar. Kursen börjar med en översikt över det genetiska materialets organisation och reglering av genuttryck. Därefter följer block om metabolism, cellmembranet, extracellulär matrix och cellvägg, samt vesikeltransport och signaltransduktion.

Vid varje föreläsning delar vi ut ca 10 instuderingsfrågor som du får tillfälle att diskutera i gruppövningar. Efter varje gruppövning följer en lärarledd gemensam frågestund där du kan få svar på eventuella kvarstående frågetecken.

Kursen innehåller två laborationer där du får möjlighet att lära dig att transformera växter och studera hur metabolismen reglerar genuttryck.

I MOBA03 ingår även ett moment om genmodifierade organismer. Detta moment tar upp såväl teoretiska möjligheter som praktiska tillämpningar och tillhörande risker och etiska övervägande vid användning av genetiskt modifierade växter.

I slutet av kursen får du möjlighet till fördjupning och integrering av tidigare erhållna kunskaper i ett grupparbete om enskilda utvecklingsbiologiska mutanter. Det är vår ambition att du skall finna MOBA03 intressant och omväxlande på ett sätt som stimulerar och underlättar din inlärning.

Kursen går under första delen av vårterminen.

Undervisningsspråket är svenska.

Anmälan

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, information om förkunskapskrav mm. för kursen Molekylärbiologi.

Kurslitteratur våren 2024

Molecular biology of the cell, 7th Ed., Alberts B et al., (2022) WW Norton & Co

Schema

Senaste schema för kursen Molekylärbiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Kursutvärdering

Du hittar den senaste kursutvärderingen på sidan för kursutvärderingar.

Frågor?

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi

Telefon: 046 222 73 16

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se