Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogrammet i biologi

180 högskolepoäng

Studenter i sitter på gräset under fältarbete. Foto.

Kandidatutbildningen i biologi täcker hela bredden inom biologiämnet. Första terminen läser du kurser i cellbiologi, mikrobiologi och genetik. Under dessa kurser får du omfattande träning i laborativt arbete och lär du dig också om de evolutionära processer som är centrala för all biologi. Därefter läser du kurser i botanik, zoologi, floristik, faunistik, växt- och zoofysiologi samt ekologi. I kurserna ingår även vetenskapsteori, försöksdesign och statistik, presentationsteknik mm. Under programmet läser du 30 högskolepoäng naturvetenskapliga kurser utanför huvudområdet biologi och ytterligare 45 högskolepoäng helt valfria kurser. Du avslutar programmet med ett examensarbete om 15 eller 30 högskolepoäng.

Möt studenter och lärare som berättar om bilogiutbildningen vid lunds universitet här.

Du studerar i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Fältundervisning är en viktig del av utbildningen och i många kurser ingår exkursioner och fältprojekt. Dina lärare är även forskare så du kommer i kontakt med aktuell forskning vid Biologiska institutionen, där vi har flera världsledande forskargrupper!

Läs mer om forskningen på Biologiska institutionen hemsida

Studiegång

År 1
Cell- och mikrobiologi BIOA10, 15 högskolepoäng 
Genetik och evolution BIOA11, 15 högskolepoäng 
Botanik och zoologi BIOB10, 15 högskolepoäng 
Försöksdesign och analys för biologer BIOB11, 7,5 högskolepoäng 
Faunistik och floristik BIOB12, 7,5 högskolepoäng 

År 2
Ekologi BIOC10, 15 högskolepoäng 
Human- och zoofysiologi BIOC11, 15 högskolepoäng 
Valbara och valfria kurser 30 högskolepoäng 

År 3
Valbara och valfria kurser 30 högskolepoäng , t.ex. utbytesstudier
Kandidatexamensarbete BIOK01/BIOK10, 15 eller 30 högskolepoäng 

Valbara och valfria kurser

Under de tre sista terminerna  på kandidatprogrammet får du möjlighet att skapa en egen utbildningsprofil genom de kurser du väljer. Biologi är ett omfattande ämnesområde och möjligheterna till kombinationer är många. Vid Lunds universitet finns ett enormt utbud av kurser vilket ger dig en unik möjlighet att få läsa just det som du är intresserad av.

Planerar du att jobba vid en länsstyrelse, kommun eller ett konsultföretag är det bra att läsa kurser i miljörätt, GIS (geografiska informationssystem), naturvård och dessutom fördjupa dig inom faunistik och floristik. Vill du arbeta med till exempel miljögifter eller vattenvård kan du bredda dig genom att läsa kemi, ekotoxikologi och kanske geologi. Om du funderar på att bli forskare kanske du väljer kurser för att fördjupa dig inom ett speciellt forskningsområde redan på kandidatnivån. Siktar du på att bli lärare kan du till exempel läsa kurser inom kemi, fysik, geologi och miljö så att du får rätt ämneskombination för att kunna undervisa i både biologi och naturkunskap.

Utbytesstudier

Som student vid Biologiska institutionen har du stora möjligheter att plugga en termin eller två vid ett av våra många partneruniversitet. Många tar chansen under sitt tredje år och en del gör sitt examensarbete utomlands.

Mer information om utbytesstudier på fakultetens webbplats

Praktik och projektkurser

Det är viktigt att få arbetslivserfarenhet och kontakter under utbildningen. Under en praktikkurs får du insikt i vilka kunskaper och färdigheter som krävs av en biolog på en arbetsplats.Vi erbjuder våra studenter att göra både projekt och praktikkurser inom programmet. Dessa kurser berättigar till CSN och de ger högskolepoäng precis som andra kurser.

Mer information om Praktik och Projekt hittar du på vår engelska webbplats

Examensarbete

Kandidatexamensarbetet är den avslutande ”kronan på verket” efter dina tre års studier på kandidatprogrammet! Här får du möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde/projekt som intresserar dig, att arbeta självständigt och att träna och förbättra en hel rad olika färdigheter, t.ex. projektplanering, presentationsteknik, vetenskapligt skrivsätt, datahantering, litteratursökning och att ge feedback.  När projektet är genomfört redovisar du det skriftligt och muntligt.

Så här gör man examensarbete.

Våra masterprogram

De flesta av våra studenter går efter sin kandidatexamen vidare till en masterutbildning eller annan kompletterande utbildning. Det är bra att  redan tidigt börja fundera på vad du vill göra efter din kandidat. Därför har vi informationsmöten, arbetsmarknadsdagar och bjuder in alumner för att ge inspiration och hjälp när du planerar din utbildning.

Läs mer om våra masterprogram på vår engelska webbplats.

Vill du bli lärare?

Vill du bli lärare är det bra att kombinera biologi med ett annat undervisningsämne, tex. kemi eller naturkunskap. Men du kan också ha filosofi, historia eller matte som ditt "andraämne". Det viktiga är att du planerar vilka kurser, förutom biologi, du läser. Efter dina ämnesstudier söker du till en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Träffa Frida som vidareutbildat sig till lärare (film på Utbildningsvetenskap, LU)

Läs mer om kompletterande pedagogisk utbildning på hemsidan på institutionen för utbildningsvetenskap.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för biologer och molekylärbiologer med examen från Lunds universitet är god! Efter en masterutbildning i biologi (som de allra flesta av våra kandidatstudenter går vidare till) får ungefär häften doktorandtjänst och den andra hälften går ut i arbetslivet.

Läs mer om arbetsmarknaden och vad våra studenter gör efter examen på vår Karriär-sida.

Examenskrav

Naturvetenskaplig kandidatexamen, huvudområde biologi, 180 högskolepoäng

I examen ska ingå:

Minst 90 högskolepoäng i huvudområdet biologi  inkluderande följande kurser eller motsvarande

  • Botanik och zoologi BIOB10, 15 högskolepoäng
  • Cell- och mikrobiologi BIOA10, 15 högskolepoäng
  • Ekologi BIOC10, 15 högskolepoäng
  • Faunistik och floristik BIOB12, 7,5 högskolepoäng
  • Försöksdesign och analys för biologer BIOB11, 7,5 högskolepoäng
  • Genetik och evolution BIOA11, 15 högskolepoäng
  • Human- och zoofysiologi BIOC11, 15 högskolepoäng

Examensarbete i biologi om minst 15 högskolepoäng

Minst 30 högskolepoäng i ämnen utanför biologi, men inom naturvetenskap eller miljörätt.

Juana Bernal

Studievägledare biologi

Telefon: 046 222 84 30

E-post: juana [dot] bernal [at] biol [dot] lu [dot] se