Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvård BIOC05

15 högskolepoäng

Barrskog med sorterat virke.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på svensk terrester naturvård. Huvudsakliga teman är skyddade områden, naturvårdshänsyn inom skogsbruk och jordbruk, samt kommunal naturvård, men även andra relevanta ämnen belyses såsom jakt, miljökonsekvensbeskrivningar och restaurering som naturvård. Biologisk mångfald och andra naturvärden kommer ofta i kläm mellan olika privata och samhälleliga intressen. För en biolog eller miljövetare som vill spela en aktiv roll som naturvårdare är det viktigt att känna till och förstå de olika intressenternas motiv. Även om kursens fokus är på naturvård är ambitionen att belysa alla sidor av de konfliktytor som naturvården ofta verkar i. Många av kursens föreläsare kommer från naturvårdsrelaterade verksamheter utanför universitetet, såsom Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och konsultfirmor. Vad gäller skyddade områden så studeras ett antal naturreservat och deras skötselplaner i detalj, bland annat genom fältbesök. Andra exkursioner inkluderar skogsavverkning, naturvård i skogen och besök av olika typer av jordbruksfastigheter. Kursen avslutas med ett enskilt projekt om kommunal naturvård.

Kursen går andra delen av höstterminen.

Undervisningsspråket är svenska.

Ansökan

Du hittar anmälningsinformation, förkunskapskrav och kursplan på Lunds universitets centrala webbplats.

Kurslitteratur 2023

Biologisk Mångfald i Sverige, Monitor 22 (2011) Bernes C. Naturvårdsverket, ISBN: 978-91-620-1290-S
Skogsdynamik och arters bevarande (2005) Nicklasson M och Nilsson S.G. Studentlitteratur, ISBN: 97891440034461
Det skånska kulturlandskapet (2002) Emanuelsson, U. et. al.
Naturvårdskedjan: för en effektiv naturvård, CBM´s skriftserie 48 (2011). Almstedt Jansson M et al. Centrum för Biologisk Mångfald, ISBN: 9789189232600 (rekommenderas)

Schema

Senaste schema för kursen Naturvård i schemaprogrammet TimeEdit

Kursutvärdering

Du hittar den senaste kursutvärderingen på sidan för kursutvärderingar.

Frågor?

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se (Lotta[dot]Persmark[at]biol[dot]lu[dot]se)

Juana Bernal

Studievägledare biologi

Telefon: 046 222 84 30

E-post: juana [dot] bernal [at] biol [dot] lu [dot] se (juana[dot]bernal[at]biol[dot]lu[dot]se)