Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogrammet i molekylärbiologi

180 högskolepoäng

 Studenter i ett labb. Foto

Utbildningen i molekylärbiologi på grundläggande nivå vid Lunds universitet täcker hela kedjan av livets mekanismer från molekyl till organismnivå. I början av utbildningen studerar du ämnena cellbiologi, mikrobiologi och genetik. Sedan läser du kurser i kemi, inklusive biokemi, organisk- och oorganisk kemi. Under dessa kurser får du mycket träning i laborativt arbete. Du lär dig också statistik och bioinformatikmoment så du vet hur hur man hanterar data, vilket behövs eftersom de nya molekylärbiologiska teknikerna levererar allt större datamängder. Du studerar vidare humanfysiologi och fördjupar dig i cellens kemi och molekylärbiologi. Under programmet har du möjlighet att välja 45-60 hp valfria kurser och sedan avslutar du programmet med ett examensarbete om 15 eller 30 hp.

Du studerar i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Laborationer är en mycket viktig del av utbildningen så du får mycket träning i att hantera labb-utrustning, göra analyser och experiment. Dina lärare är även forskare så du kommer i kontakt med aktuell forskning vid Biologiska institutionen, där vi har flera världsledande forskargrupper!

Läs mer om institutionens forskning

Studiegång

År 1
Hösttermin
Cell- och mikrobiologi BIOA10, 15 högskolepoäng
Genetik och evolution BIOA11, 15 högskolepoäng
Vårtermin
Allmän kemi KEMA20, 15 högskolepoäng
Organisk kemi KEMA01, 7,5 högskolepoäng
Biostatistik MASB11, 7,5 högskolepoäng

År 2
Hösttermin
Human- och zoofysiologi BIOC11, 15 högskolepoäng
Cellens kemi MOBA02, 15 högskolepoäng
Vårtermin
Molekylärbiologi MOBA03,15 högskolepoäng
Valfri kurs 15 högskolepoäng

År 3
Hösttermin
Valfri kurs 30 högskolepoäng, t.ex. utbytesstudier
Vårtermin
Kandidatexamensarbete MOBK01 alternativt MOBK10, 15 alternativt 30högskolepoäng

Valbara och valfria kurser

Under de sista terminerna  på kandidatprogrammet har du möjlighet att skapa en egen utbildningsprofil genom de kurser du väljer. Du kan t.ex. läsa utomlands som utbytesstudent, välja kurser så att du kan bli biologilärare, eller läsa avancerade masterskurser för att fördjupa dig i molekylärbiologi eller närliggande ämnen som biokemi eller biomedicin. Du kan också bredda dig. Vid Lunds universitet finns ett enormt utbud av kurser vilket ger dig en unik möjlighet att få läsa det just du är intresserad av. Om du t.ex. har läst någon utbildning tidigare på akademisk nivå (ej basårsnivå), kan du använda dessa kurser som valfria kurser i programmet. 

Planerar du att bli forskare kanske du väljer avancerade kurser för att fördjupa dig inom ett speciellt forskningsområde. Siktar du på att bli lärare kan du till exempel läsa mer biologi, miljö, geologi och fysik så du får rätt ämneskombination för att kunna undervisa i både biologi och naturkunskap. Alternativt läsa mer biologi och kemi för att undervisa i biologi och kemi.

Utbytesstudier

Som student vid Biologiska institutionen har du stora möjligheter att plugga en termin eller två vid ett av våra många partneruniversitet. Många tar chansen under sitt tredje år.

Mer information om utbytesstudier på fakultetens webbplats

Praktik och projektkurser

Det är viktigt att få arbetslivserfarenhet och kontakter under utbildningen. Under en praktikkurs får du insikt i vilka kunskaper och färdigheter som krävs av en biolog på en arbetsplats och om detta verkar vara rätt för dig

Vi erbjuder våra studenter att göra både projekt och praktikkurser inom programmet. Dessa kurser innebär att du är berättigad till CSN och de ger poäng precis som andra kurser.

Mer information om Praktik och Projekt 

Examensarbete

Kandidatexamensarbetet är den avslutande ”kronan på verket” efter dina tre års studier på kandidatprogrammet! Här får du möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde/projekt som intresserar dig, att arbeta självständigt och att träna och förbättra en hel rad olika färdigheter, t.ex. projektplanering, presentationsteknik, vetenskapligt skrivsätt, datahantering, litteratursökning och att ge feedback. När projektet är genomfört redovisar du det skriftligt och muntligt.

Så här gör man examensarbete

Våra mastersprogram

De flesta av våra studenter går vidare till en masterutbildning eller annan kompletterande utbildning och det är bra att  börja planera tidigt så du kommer in där du vill läsa vidare. Därför har vi många informationsmöten och bjuder in alumner för att hjälpa dig när du planerar din utbildning.

Läs mer om våra masterprogram.

Vill du bli lärare?

Vill du bli lärare är det bra att kombinera biologi med ett annat undervisningsämne, tex. kemi eller naturkunskap. Men du kan också ha filosofi, historia eller matte som ditt "andraämne". Det viktiga är att du planerar vilka kurser, förutom molekylärbiologi och biologi, du läser. Efter dina ämnesstudier söker du till en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Träffa Frida, som läst molekylärbiologi och sedan vidareutbildat sig till lärare (film på Utbildningsvetenskap, LU)

Läs mer om kompletterande pedagogisk utbildning på hemsidan på institutionen för utbildningsvetenskap.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för biologer och molekylärbiologer med examen från Lunds universitet är god. Efter en masterexamen i molekylärbiologi (som de allra flesta tar) får ungefär häften en doktorandtjänst och de flesta övriga får ett jobb inriktat mot molekylärbiologi.

Läs mer om arbetsmarknaden och vad våra studenter gör efter examen på vår Karriär-sida.

Kandidatprogram molekylärbiologi

Nivå: Grundläggande
Poäng: 180 högskolepoäng, 3 år
Programstart: Höst
Undervisningsspråk: Svenska

Antagning

Ansökan, förkunskapskrav, och programmets utbildningsplan på Lunds universitets centrala webbplats

Examenskrav

I examen ska ingå:

Cell- och mikrobiologi BIOA10, 15 högskolepoäng

Genetik och evolution BIOA11, 15 högskolepoäng

Allmän kemi KEMA20, 15 högskolepoäng

Organisk kemi KEMA01, 7,5 högskolepoäng

Biostatistik MASB11, 7,5 högskolepoäng

Humanfysiologi BIOC01, 15 högskolepoäng

Cellens kemi MOBA02, 15 högskolepoäng

Molekylärbiologi MOBA03,15 högskolepoäng

Kandidatexamensarbete MOBK01/MOBK10,15/30 högskolepoäng

Valfria kurser 60 högskolepoäng

Examenstitel

Naturvetenskaplig kandidatexamen: huvudområde molekylärbiologi, 180 högskolepoäng

Frågor?

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi

Telefon: 046 222 73 16

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se