Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Botanik och zoologi BIOB10

15 högskolepoäng

Studenter i labb. Foto.

Kursinnehåll

Vi studerar den eukaryota organismvärlden ur ett evolutionärt och funktionellt perspektiv:

  • livsformer, organisationsnivåer och byggnadsplaner
  • systematisk indelning, klassificering och fylogeni baserad på strukturella och molekylära data
  • artbegrepp och evolutionära processer
  • biologisk variation och anpassningar
  • livscykler och reproduktionsbiologi
  • ekonomiskt betydelsefulla organismer (inklusive kulturväxter)
  • högre växters uppbyggnad och funktion
  • reglering av växters tillväxt och utveckling
  • fotosyntes, metabolism, upptag och transport av vatten och näring, samt samspelet mellan växten och omgivningen
  • växtbioteknologiska metoder och tillämpningar

Under kursen har vi ett antal zoologiska och botaniska laborationer och övningar, inklusive dissektioner av ryggradslösa djur.

Kursen ges på plats vårterminer period 1

Undervisningsspråk: svenska

Ansökan

Du hittar anmälningsinformation, förkunskapskrav och kursplan på Lunds universitets centrala webbplats. 

Kurslitteratur våren 2022

Animal Diversity, 9 upplagan (2020) Cleveland P. and Hickman Jr., mcGraw Hill ISBN: 9781260575859 (upplaga 7 och 8 fungerar också bra)

Biology, 5 edition (2019), Brooker, McGrawHill, ISBN 9781260569988

Botanik: systematik, evolution, mångfald, 1 upplagan (2008) M. Widén och B. Widén, Studentlitteratur, ISBN: 978914404304

Schema

Senaste schema för kursen i Botanik och zoologi i schemaprogrammet TimeEdit

LottaPersmark

Frågor?

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se