Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Botanik och zoologi BIOB10

15 högskolepoäng

Studenter i labb. Foto.

Kursinnehåll

Vi studerar den eukaryota organismvärlden ur ett evolutionärt och funktionellt perspektiv:

  • livsformer, organisationsnivåer och byggnadsplaner
  • systematisk indelning, klassificering och fylogeni baserad på strukturella och molekylära data
  • artbegrepp och evolutionära processer
  • biologisk variation och anpassningar
  • livscykler och reproduktionsbiologi
  • ekonomiskt betydelsefulla organismer (inklusive kulturväxter)
  • högre växters uppbyggnad och funktion
  • reglering av växters tillväxt och utveckling
  • fotosyntes, metabolism, upptag och transport av vatten och näring, samt samspelet mellan växten och omgivningen
  • växtbioteknologiska metoder och tillämpningar

Under kursen har vi ett antal zoologiska och botaniska laborationer och övningar, inklusive dissektioner av ryggradslösa djur.

Kursen ges på plats vårterminer period 1

Undervisningsspråk: svenska

Ansökan

Du hittar anmälningsinformation, förkunskapskrav och kursplan på Lunds universitets centrala webbplats. 

Kurslitteratur våren 2024

Animal Diversity, 9 upplagan (2020) Cleveland P. and Hickman Jr., McGraw Hill ISBN: 9781260575859 (upplaga 7 och 8 fungerar också bra)

Biology, 6 edition (2022), Brooker, McGraw Hill, ISBN 9781265121136

Botanik: systematik, evolution, mångfald, 1 upplagan (2008) M. Widén och B. Widén, Studentlitteratur, ISBN: 978914404304

Schema

Senaste schemat för kursen Botanik och zoologi i schemaprogrammet TimeEdit

Kursutvärdering

Du hittar den senaste kursutvärderingen på sidan för kursutvärderingar.

Juana Bernal

Studievägledare biologi

Telefon: 046 222 84 30

E-post: juana [dot] bernal [at] biol [dot] lu [dot] se