Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Human- och zoofysiologi BIOC11

15 högskolepoäng

Student som tittar i mikroskop. Foto.

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna beskriva hur kroppen är uppbyggd, redogöra för viktiga fysiologiska processer och hur dessa regleras, samt göra jämförelser mellan olika djurgrupper och relatera fysiologiska anpassningar till olika miljöer.

Kursens behandlar allmänna principer för organs och vävnaders uppbyggnad och funktion samt fysiologiska styrmekanismer. Människans och andra djurs organsystem studeras och jämförs utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Särskild hänsyn tas också till evolutionära anpassningar, inklusive adaptation till miljöfaktorer som energitillgång, temperatur, syrgas- och koldioxidhalter samt vattentillgång och osmolaritet. I kursen ingår också etiska aspekter på användande av försöksdjur och ett fysiologiskt inriktat projektarbete.

Kursen ges på plats höstterminer period 2

Undervisningsspråk: svenska

Ansökan

Du hittar anmälningsinformation, förkunskapskrav och kursplan på Lunds universitets centrala webbplats.

Kurslitteratur hösten 2023

Animal Physiology (2022) R W Hill, D Cavanaugh, and M Anderson, 5.e upplagan, International Edition, Sinauer Associates, ISBN: 9780197553602 samt kompendier (4.e upplagan funkar också)

Schema

Senaste schema för kursen Human- och zoofysiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Kursutvärdering

Du hittar den senaste kursutvärderingen på sidan för kursutvärderingar.

Frågor?

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Frågor?

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi

Telefon: 046 222 73 16

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se