Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Floristik - fortsättningskurs BIOF03

7,5 högskolepoäng

Äng med röd vallmo. Foto.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i kärlväxternas art- och formrikedom. Förutom att ge ökad artkännedom ger kursen träning i användning av bestämningslitteratur, ökad förmåga att analysera växtsamhällen, och att genomföra självständiga inventeringar av floran. Under kursen studerar vi artdiversitet i olika släkten och familjer, samt de olika arternas variation och avgränsning. Vi bekantar oss med arternas ekologi och hur de uppträder i naturliga växtsamhällen. Kursen ger också en orientering om viktiga nyttoväxter, bla i form av genomgångar av utbudet av kryddor, frukt och grönsaker i torghandeln och i specialaffärer.

Exkursioner

Kursen är i huvudsak baserad på exkursioner och undervisningen bedrivs därför till stor del i fält och utgörs av lektioner, demonstrationer och övningar i grupp eller enskilt. De flesta exkursioner utgår dagligen från Lund, men under den sista tiden är kursen förlagd till östra Skåne. Fältförläggningen omfattar en lördag-söndag, men kompensationsledighet utgår i samband med midsommarhelgen.

Inventering

Som obligatoriska grupparbeten genomförs två inventeringar. Den första infaller halvvägs in på kursen, och genomförs som en analys av artsammansättningen på en lokal. Den andra inventeringen sker i slutet av kursen, då du får tillämpa de kunskaper som du har förvärvat på kursen för att genomföra en florainventering efter den mall som används inom olika landskapsfloraprojekt.

Tentamen

Tentamen sker i fält och består av två delar. Den första omfattar “utantillarter” från en lista med arter som du har läst in under kursen och den andra delen består av arter, som du med hjälp av bestämningslitteratur skall artbestämma.

Och sen då...

Kursen ger en god grund för den som i sin yrkesverksamhet ägnar sig åt naturvård och växtinventering. I kombination med kurser i Växters evolution och adaptation, Mark- och växtekologi och Växters systematik och diversitet utgör den bas för vidare studier i växternas evolution.

Kursen går på sommaren ungefär vart annat år.

Kursen sommaren 2024

Undervisningsspråk: svenska

Ansökan

Ansökningsperiod ca: 17 februari - 15 mars.

Du hittar anmälningsinformation, förkunskapskrav och kursplan på Lunds universitets centrala webbplats. 

Kurslitteratur 2024

Svensk flora, fanerogamer och ormbunksväxter, 2013, Krok & Almqvist, 29 upplagan.

Schema

Senaste schema för kursen Floristik - fortsättningskurs i schemaprogrammet TimeEdit

Kursutvärdering

Du hittar den senaste kursutvärderingen på sidan för kursutvärderingar.

Frågor?

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se