Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Möt våra alumni

Anna Simonsson porträtt

Anna Simonsson

Kandidatexamen i Biologi, 2017 och Masterexamen i Bevarandebiologi och naturvård, 2018.

- Jobbar som naturvårdshandläggare på Miljö-och hälsoskyddsavdelningen på Strömstad kommun

I mitt arbete som naturvårdshandläggare ingår främst handläggning av ärenden som berör art- och habitatskydd, vattenfrågor, områdesskydd samt övrig handläggning kopplad till miljöbalken. Jag yttrar mig i ärenden kopplade till avverkning, bygglov, detaljplaner och förhandsbesked samt frågor eller klagomål som kommer in från allmänheten. Övrig arbetstid går åt till att jobba med att ta fram och utveckla strategiska dokument såsom naturvårdsplanen och annat vägledande material för naturvårdsarbetet.

Tidigare arbetat jag som natur- och kulturrådgivare för odlingslandskapet på landsbygdsavdelninge vid Länsstyrelsen i västra Götaland. Där jobbade jag med rådgivningsbesök i fält hos privata lantbrukare som ville ha mer kunskap om hur man kan arbeta med natur- och kulturvärden i odlingslandskapet.

Från min utbildning har jag haft stor nytta av att jag gjorde praktik under utbildningen, dels på Naturavdelningen vid Länsstyrelsen i Östergötland och dels på miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Strömstad kommun. Utbildningen ger bred teoretisk kunskap, men den saknar hur du omvandlar den teoretiska kunskapen till praktiskt naturvårdsarbete. Därför var mina två praktikperioder väldigt värdefulla.

Andra erfarenheter som varit viktiga är de kontakter jag knutit under utbildningens gång. Kurserna jag läste vid Lunds universitet gav mig kunskap men även kontakter utanför universitetet. Dessutom läste jag många distanskurser från andra universitet vilket gav mig breddade kunskaper som även inkluderade norra Sveriges natur, och även via dessa kurser knöt jag viktiga kontakter som jag har haft nytta av både i ansökning om praktikplats och arbete efter utbildningen. Detta har varit avgörande för mig när det gällde att ta sig in på arbetsmarknaden efter examen.

Det bästa med utbildningen och min tid i Lund var definitivt människorna; både föreläsare, andra kursare och övriga anställda på ekologihuset, som bidrog till att man kände sig konstant inspirerad och motiverad.

David Splash

David Szakal

Kandidatexamen i Biologi, 2014 och Masterexamen i Akvatisk ekologi, 2017.

Jag lämnade skolbänken i gymnasiet och klev direkt in på biologiubildningen i Lund. Under min tid i Lund har jag vuxit som person och fått många nya intressen. Ut i den vida världen klev jag med en master i handen och många kunskaper rikare.

 

Idag jobbar jag som miljökonsult på SYSTRA, ett konsultföretag som är en internationell aktör inom infrastruktur och samhällsbyggnad. En vanlig dag på jobbet är svår att beskriva då jag dagligen har en stor variation av arbetsuppgifter. Där ingår miljösäkringar, fjärrinventeringar, stöttning inom olika teknikområden som berör miljöfrågor och ger råd till både kund och kollega.

Från min utbildning har jag haft nytta av kurserna i ekologi för att få en bättre förståelse om samspelet mellan organismer och miljön de lever i. Kunskapsförrådet har fyllts på under utbildningen och beroende vilket projekt och ämnesområde man jobbar inom får användning av olika saker.Under utbildningen läste jag bland annat en introduktionskurs till GIS som har varit guld värd - min enda ånger är att jag inte läste mer GIS.

Under min tid i arbetslivet har jag byggt på min erfarenhetsbank. Under studietiden jobbade jag för Lund Vision Group som 3D-modellerare och efter examen som fältassistent i Australien. Därefter har jag arbetat på Trafikverket med vattenfaunapassager nästan i hela Sverige. Därifrån klev jag över till Ängelholms kommun för att arbeta med våtmarksrestaurering och fick sitta med i ett vattenråd som sekreterare där jag utvecklat dialogen inom vattenrådet och den mellankommunala dialogen.

porträtt av Ivi Pettersson

Ivi Pettersson

Kandidatexamen i Biologi, 2017 och Masterexamen i Akvatisk ekologi, 2019.

Är man intresserad av att få vara med och jobba för en förändring i rätt riktning vad gäller djur och natur omgärdad av sakkunniga föreläsare och vänner man har kvar resten av livet är biologiprogrammet i Lund ett grymt utgångsläge.

Jag jobbar som utredare inom miljöprövning och tillsynsvägledning på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i Göteborg. Mina arbetsuppgifter innefattar bland annat framtagande av tillsynsvägledning inom området vattenverksamhet samt medverkande i miljöbalksprövningsprocesser inom myndighetens ansvarsområde, där mycket av mitt arbete är kopplat till den nationella planen för omprövning av vattenkraften för moderna miljövillkor (NAP).

Under min utbildning valde jag att läsa en bred kandidat innehållandes kurser som bland annat naturvård, kemi, miljörätt och GIS, för att sedan nischa min master åt det akvatiska hållet och läsa kurser som limnologi, marinekologi och fiskeriekologi. Sammansättningen av kurser har gett mig en stabil grund att stå på med viss specialisering som gjort det möjligt för mig att få arbeta med frågor jag tycker är viktiga och otroligt spännande. Efter examen år 2019 fick jag jobb som vattenhandläggare på Länsstyrelsen i Kronobergs län, en arbetsplats med underbara kollegor och ett jobb som jag trivdes något enormt med. Min tjänst på länsstyrelsen tillsammans med min utbildning öppnade i maj år 2022 upp dörren för en anställning på HaV, en myndighet som arbetar för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av Sveriges sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurser. Det är verkligen en ynnest att få arbeta på en plats där man tycker att precis ALLT är intressant!

Min uppfattning är att Lunds universitet har ett gott rykte bland arbetsgivare och att studenter som har en examen från Lund innehar fått en god bas vad gäller vetenskaplig kunskap. Utöver detta drillas vi tidigt i att söka information, analysera data och presentera vad vi tagit till oss för andra såväl som för oss själva, vilka är viktiga verktyg för framtida arbete oavsett arbetsplats. Som grädden på moset, och det som kanske är det viktigaste, upplevde jag en familjär och  trygg känsla under min tid som biologistudent i Lund och jag är otroligt glad över att jag lämnade huvudstaden bakom mig och spenderade drygt fem år i motvindarnas stad.

Porträtt Mikael Olofsson

Miakel Olofsson

Kandidatexamen i Biologi, 2012 och Masterexamen i Bevarandebiologi, 2014.

Allsidigt fältinventerande med bred artkunskap gav jobb på mångfaldens länsstyrelse.

 

Jag jobbar nu som Naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Kalmar. Detta innebär i mitt fall ungefär att halva arbetstiden förläggs ute i fält med planering och datainsamling. Sedan genomförande av de planerade åtgärderna i skyddade områden inne på kontoret. Jobbet är väldigt varierat, mycket kontakt med markägare och brukare samt med entreprenörer som utför åtgärderna. Man får vara med i hela processen och lära sig en massa om hur det står till ute i verkligheten. En stor vinst är att man får se resultaten av vad man planerat och följa upp effekterna. Länsstyrelsen jobbar mycket utifrån EU-projekt. Just nu sandmarksåtgärder, naturvårdsbränning och återskapande av våtmarker. Har periodvis fått hoppa in på dessa projekt, vilket har varit oerhört intressant. Kalmar län har en stor bredd av naturtyper, ifrån alvaret på Öland, gammal granskog, gammelekshagmarker och strandängar. Ett stort intresse för artkunskap (det finns många hotade arter i länet) och fälterfarenhet var en av de stora anledningarna till att jag fick jobbet.

Redan när jag pluggade började jag att arbeta som fältassistent med diverse fågelinventeringar för forskare vid Biologiska institutionen. NILS-inventeringen för SLU och jobb med sträckfågelräckning i Falsterbo lärde mig mer om datainsamling och fältarbete. Kurserna i GIS och Miljörätt har jag haft stor nytta av. Jobbar med GIS i princip dagligen när jag är på kontoret. Artkunskapskurserna har gett mig en oerhört bra grund, likaså naturvård och bevarandebiologi. Tror att många av kurserna på biologiprogrammet är för forskarinriktade, på gott och ont. Vill man jobba ute på kommun eller länsstyrelse kan det vara bra att även välja lite mer praktiskt inriktade kurser. Kom ihåg att ibland har man lika stor nytta av att ta en praktikplats, jobba som assistent eller åka ut och resa när man pluggar. Ta vara på tillfällena som bjuds som student!

Om jag haft möjlighet kanske jag borde läst någon översiktlig jordbruks- eller skogsbrukskurs på SLU, inte för att det är något man först tänker på som biolog att läsa, men mycket av det jag jobbar med hade gått lättare om man haft lite mer insikt om detta.

Sökte en rad jobb på olika länsstyrelser i södra Sverige. Det gäller att inte ge upp och se möjligheterna, alla naturvårdsjobb ger bra erfarenheter. Bäst är om man kan vara flexibel och beredd att flytta iväg en tid för att få erfarenhet och sedan hitta just den länsstyrelse man vill jobba på. Själv trivs jag för tillfället utmärkt i Kalmar.