Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cell- och mikrobiologi BIOA10

15 högskolepoäng

Grönalg. Foto.

Kursinnehåll

Kursen börjar med en introduktion till organismernas uppkomst, indelning och mångfald, inklusive definition och uppkomst av liv, fylogenier, systematik, taxonomi, artbegrepp, artbildning och biogeografi. Biologiska och molekylärbiologiska modellorganismer introduceras.

I kursen behandlas därefter cellens uppbyggnad och sammansättning hos mikroorganismer, växter och djur. Struktur och funktion av biomolekyler som proteiner, nukleinsyror och membran behandlas. Under kursen går man också igenom mekanismer för energiomvandling och dess olika steg. Celldifferentiering och exempel på olika specialiserade djurceller (från t.ex. nerv- och immunsystemet) ingår, liksom cellcykeln, inklusive mitos, samt DNA-struktur och DNA-replikation.

I den sista delen av kursen behandlas bakteriers systematik, tillväxt och näringskrav. I denna del ingår  metoder för sterilisering och desinfektion, antibiotikas inverkan på bakterietillväxt samt exempel på hur mikroorganismer används och påverkar människan och miljön.

Begreppen hypotesbildning och experimentupplägg introduceras.

 

Kursen ges på plats höstterminer period 1

Undervisningsspråk: svenska

Ansökan

Du hittar anmälningsinformation, förkunskapskrav och kursplan på Lunds universitets centrala webbplats. 

Kurslitteratur hösten 2023

Biology (2022) 6'th edition, Brooker R., et al.,  McGrawHill. ISBN: 9781265121136


Introduktion till Mikrobiologi, 3 upplagan. 2017, Carlson & Linder, Studentlitteratur, ISBN: 9789144118857

Schema

Senaste schema för kursen Cell- och mikrobiologi i schemaprogrammet TimeEdit

Kursutvärdering

Du hittar den senaste kursutvärderingen på sidan för kursutvärderingar.

Juana Bernal

Studievägledare biologi

Telefon: 046 222 84 30

E-post: juana [dot] bernal [at] biol [dot] lu [dot] se