Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatexamensarbete i Biologi och Molekylärbiologi

BIOK01/MOBK01 15 högskolepoäng - BIOK10/MOBK10 30 högskolepoäng

Kandidatexamensarbete

Kandidatexamensarbetet är den avslutande ”kronan på verket” efter dina tre års studier på kandidatprogrammet. Här får du möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde/projekt som intresserar dig, att arbeta självständigt och att träna och förbättra en hel rad olika färdigheter, t.ex. projektplanering, presentationsteknik, vetenskapligt skrivsätt, datahantering, litteratursökning och att ge feedback. Projektet kan vara teoretiskt eller praktiskt och planeras tillsammans med en handledare. När projektet är genomfört redovisar du det skriftligt och muntligt.

Kandidatexamenskursen har ett startdatum med upprop, allmän information och val av projekt. Sedan följer ett antal obligatoriska moment och deadlines, plus en ”gemensam” examination i slutet av kursen. Du blir klar och examineras ett givet datum i slutet av kursen (förutsatt att du har genomfört kursen).

I början av kursen får du ett antal projektförslag inom biologi- respektive molekylärbiologi.

Du kan också hitta projekt på egen hand. Titta gärna på vår blogg (länk till en extern sida) eller via Sustainalink https://sustainalink.se/

Vi uppmuntrar er att arbeta tillsammans två och två för planering, fält- eller laborationsarbete etc., men var och en skriver och lämnar avslutningsvis in ett individuellt arbete. Ni kan samarbeta för att bestämma hur materialet skall analyseras, men de slutgiltiga analyserna, tex statistiska analyser, ska genomföras individuellt så att man tar eget ansvar för dessa.

Biologer och molekylärbiologer går kursen tillsammans, men blir registrerade på olika kurskoder: BIOK01/BIOK10 respektive MOBK01/MOBK10. Vi använder oss av Canvas för kommunikation, inlämning av projektplan, rapport, etc. Kurssidan heter ”BIOK01”, men är gemensam för både biologer och molekylärbiologer och för 15 respektive 30 hp. När du är registrerad på ditt kandidatexamensarbete får du tillgång till Canvas, där du hittar mer detaljerade instruktioner för de olika momenten. Där hittar du även blanketter och mallar för de olika momenten.

Kursmoment

  • Projektplan
  • Populärvetenskaplig muntlig presentation ("Science slam")
  • Projektrapport i form av vetenskaplig uppsats
  • Populärvetenskaplig sammanfattning
  • Kamratgranskning av rapport och populärvetenskaplig text
  • Revidering av projektrapporten och populärvetenskaplig text
  • Inlämning av projektrapporten till Urkund
  • Muntlig presentation av arbetet
  • Muntlig opposition på annan persons presentation

Examination

Examinationen sker i form av en redovisning där du presenterar ditt examensarbete muntligt och genomför en opposition på ett arbete. Arbetet du opponerar på är, av flera olika anledningar, oftast inte samma arbete som du kamratgranskade. Presentationen görs i Powerpoint (eller liknande) och ska vara cirka 10-12 minuter. Därefter följer en kort opposition där opponenten ger muntlig återkoppling på presentationen och om man så vill även på rapporten. Återkopplingen kan handla om presentationstekniken och utformningen i sig, och förstås om det vetenskapliga innehållet.

Inlämning av arbetet: När du är färdig med din presentation, gjort korrigeringar i projektrapporten utifrån den feed-back du fått från examinator och opponent samt klarat av alla övriga obligatoriska moment, skickar du projektrapporten inklusive abstract (som en pdf) och den populärvetenskapliga sammanfattningen (som Word-dokument) till johanna_bjarney [dot] jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se (johanna_bjarney[dot]jonsdottir[at]biol[dot]lu[dot]se) på utbildningskansliet. Gör detta senast 15 dagar efter din presentation.

Betygsättning: Betyget (UK, G, VG) sätts av examinatorn och som grund ligger projektrapporten (versionen efter kamratgranskningen), den populärvetenskapliga sammanfattningen, presentationen, kamratgranskningen, etc., och även handledarens bedömning.

Kandidatexamensarbete "på egen hand"

Du har också möjlighet att göra kandidatexamensarbetet ”på egen hand” utanför de ordinarie kursperioderna. Då måste du själv söka upp handledare och projekt. Om du gör ditt examensarbete utanför Lunds universitet med en extern handledare måste du också ha en handledare från biologiska institutionen.

Börja med att kontakta Lotta Persmark (examensarbete i biologi) eller Christina Ledje (examensarbete i molekylärbiologi) så du får instruktioner, din behörighet kontrollerad, etc. Sedan kontaktar du kurs- och examinationsansvarig Bengt Hansson, bengt [dot] hansson [at] biol [dot] lu [dot] se (bengt[dot]hansson[at]biol[dot]lu[dot]se). Detta är mycket viktigt för att din examination och övriga moment ska kunna planeras!

I övrigt gäller samma obligatoriska moment (eller motsvarande) som under kursen. Du e-mailar din projektplan och så småningom din projektrapport till Bengt Hansson, som ger kommentarer på dessa. Den korrigerade rapporten (version 2) av ditt arbete skickas via urkund till Bengt Hansson. Bifoga rapporten som en pdf till bengt [dot] hansson [dot] lu [at] analys [dot] urkund [dot] se (bengt[dot]hansson[dot]lu[at]analys[dot]urkund[dot]se).

Ditt arbete avslutas med att du presenterar tillsammans med ”kursen” ovan. Det innebär att examinationstillfällena är i början av juni (slutet VT) och i mitten av januari (slutet HT), men ett extra tillfälle ges även i slutet av augusti eller i början av september. Inför examinationen ska du i god tid kontakta Bengt Hansson.

Inlämning av arbetet går till precis som ovan: När du är färdig med din presentation, gjort korrigeringar i projektrapporten utifrån den feed-back du fått från examinator och opponent samt klarat av alla övriga obligatoriska moment, skickar du projektrapporten (som en pdf) och den populärvetenskapliga sammanfattningen och ditt abstract (som Word-dokument) till johanna_bjarney [dot] jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se (johanna_bjarney[dot]jonsdottir[at]biol[dot]lu[dot]se) på utbildningskansliet. Gör detta senast 15 dagar efter din presentation.

 

 

BIOK01/MOBK01 går under andra delen av höst- och vårtermin. BIOK10/MOBK10 går varje termin.

Undervisningsspråket är svenska.

Kurslitteratur

Utdelat material

Schema

Senaste schemat för BIOK01 (MOBK01)

Kursplaner

BIOK01, MOBK01, BIOK10, MOBK10

Frågor?

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Frågor?

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi

Telefon: 046 222 73 16

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se