Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Faunistik och floristik BIOB12

7,5 högskolepoäng

Mossa i skog. Foto.

Kursinnehåll

Genom observationer, insamlat material och bestämningslitteratur lär du dig mer om både växt- och djurgrupper och arter. Under kursen görs bestämningsövningar av ryggradslösa djur och kärlväxter och demonstrationer av arter i sin naturliga miljö.

 

Kursen omfattar

  • bestämningsövningar av ryggradslösa djur
  • observationer, insamlande och artbestämning av ryggradsdjur och ryggradslösa djur i fält
  • en översikt av vanliga och viktiga djurgrupper
  • bestämningsövningar av kärlväxter och demonstrationer av arter i sin naturliga miljö
  • demonstrationer av växternas pollinations- och reproduktionsanpassningar, samt variation inom populationer och artkomplex
  • övergripande presentation av viktiga biotoper med avseende på artsammansättning och bevarandeaspekter

Kursen ges på plats vårterminer period 2b

Undervisningsspråk: svenska

Ansökan

Du hittar anmälningsinformation, förkunskapskrav och kursplan på Lunds universitets centrala webbplats. 

Kurslitteratur våren 2024

Svensk småkrypsfauna (2004) Gärdenfors, U., Hall, R., Hansson, C., och Wilander, P.  Studentlitteratur
Insekter (2004) Dowes, P., Hall, R., Hansson, C., och Sandhall, Å. (kan köpas från Mediatryck, Lunds universitet)
Svensk flora. Fanerogamer och kärlkryptogamer (2013) 29 upplagan, Krok & Almquist, ISBN 9789147100590
Botanik - systematik, evolution, mångfald (2008) Widén M.  & Widén B., Studentlitteratur.

Schema

Senaste schemat för kursen Faunistik och floristik i schemaprogrammet TimeEdit

Kursutvärdering

Du hittar den senaste kursutvärderingen på sidan för kursutvärderingar.

Juana Bernal

Studievägledare biologi

Telefon: 046 222 84 30

E-post: juana [dot] bernal [at] biol [dot] lu [dot] se