Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekologi BIOC10/BIOC13

15 högskolepoäng

Studenter i sitter på gräset under fältarbete. Foto.

Kursinnehåll

Under kursen i ekologi lär du dig grunderna i ekologi, evolution och ekologisk teori. En stor del av ekologin handlar om att kunna resonera utifrån evolutionära ekologiska linjer. Därför har vi en seminarieserie som en röd tråd igenom kursen. Kursen kopplar också den teoretiska sidan med många praktiska moment där du får möjlighet att träna design av experiment, rapportskrivning, muntlig presentation och kritiskt granskade av vetenskapliga rapporter.

Exkursioner

Tidigt på kursen gör vi en heldagsexkursion, där du får tillfälle att se och diskutera de viktigaste naturtyperna i vårt landskap. Vi tittar på växtsamhället, markförhållanden och fågellivet så att du har en praktisk grund att stå på när vi kommer till de teoretiska momenten.

På den ekologiska laborationen får du vara med och göra en studie med ekologiska förtecken och avancerad teknik. Det kan t.ex. handla om genetisk variation hos olika individer, näringsupptagning i växter eller toxicitet hos olika ämnen.

I grupp får du belysa en ekologisk frågeställning. Det innebär att gruppen ska designa en vetenskaplig studie där ni genomför fältarbete, analyserar data och sammanställer en vetenskaplig rapport.

På denna övning får du lära dig mer om både sjöars och rinnande vattens ekologi. Du är ute en eller två dagar i fält och tittar både på vattenkvalité och de organismer som lever i vattnet.

Projekt

Efter den teoretiska delen av kursen kommer du att få omsätta dina nyvunna kunskaper i praktiken genom att arbeta med ett självvalt projekt. Du kommer att jobba i en grupp om 2-5 personer och ni får möjlighet att välja mellan ett laboratorieprojekt eller ett fältprojekt. Syftet med arbetet är att du får fördjupa dig inom ett område du är speciellt intresserad av, träna mer på försöksdesign och statistik lika väl som att skaffa dig ökade kunskaper i vetenskaplig rapportskrivning.

Tentamen

Under kursen har du en skriftlig tenta. För att få godkänt på hela kursen måste du ha godkänt på tentan, godkända inlämningsuppgifter, godkänd projektrapport och ha deltagit i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av dessa moment.

Kursen ges på plats, höstterminer period 1 och vårterminer period 2

Undervisningsspråk: svenska

Anmälan

Våren 2024: kursen är öppen för sen anmälan: Du hittar anmälningsinformation, förkunskapskrav och kursplan på Lunds universitets centrala webbplats. 

Hösten 2024: Du hittar anmälningsinformation, förkunskapskrav och kursplan på Lunds universitets centrala webbplats. 

Kurslitteratur våren 2024

Elements of Ecology, 2015, Smith and Smith, 9 upplagan, ISBN 9781292077406.

Schema

Senaste schema för kursen ekologi i schemaprogrammet TimeEdit

Kursutvärdering

Du hittar den senaste kursutvärderingen på sidan för kursutvärderingar.

Juana Bernal

Studievägledare biologi

Telefon: 046 222 84 30

E-post: juana [dot] bernal [at] biol [dot] lu [dot] se