Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i växtbiologi

120 högskolepoäng

Detta är en masterutbildning för dig som är intresserad av växter och deras funktion, ekologi, evolution och betydelse för den biologiska mångfalden. Du lär dig förstå hur växten och dess organ, celler och genom är uppbyggda och fungerar tillsammans. Du får en inblick i de evolutionära drivkrafter som leder till nya växtarter, de mekanismer som påverkar växternas utbredning, och de ekologiska processer som påverkar mångfalden av arter i växtsamhällen. Du får kunskaper om växternas samspel med andra organismer samt hur växter anpassar sig till miljöförändringar.

Utbildningen kan riktas mot växtbioteknik eller bevarandebiologi. Den ger en god grund för forskarutbildning och forskningsverksamhet inom växtfysiologi, växtekologi, molekylärbiologi och evolutionsbiologi

Du kommer att lära dig att analysera och förstå evolutionära processer på gen-, individ- och populationsnivå. Du kommer att använda moderna fält- och laboratoriemetoder när du studerar ekologiska och evolutionära frågor inom såväl grund- som tillämpad forskning. 

Programmet omfattar två års heltids studier (120 högskolepoäng), varav minst 90 högskolepoäng ska vara kurser på avancerad nivå i biologi. 

Rekomenderad studiegång

Alla länkar utom den till masterexamensarbete går till Lunds universitets centrala utbildningssidor.

År 1

Höst

 • Populations- och samhällsekologi BIOR69, 15 högskolepoäng eller Mark- och växtekologi BIOR78, 15 högskolepoäng. Studenter med stark molekylärbiologisk och kemisk bakgrund kan läsa kursen Molekylärbiologisk metodik BIOR79, 15 högskolepoäng.
 • Växtens funktion BIOR76, 15 högskolepoäng

Vår

 • Molekylär ekologi och evolution BIOR25,15 högskolepoäng 
 • Växternas evolution och adaptation BIOR77, 15 högskolepoäng

Sommar

 • Floristik fortsättningskurs BIOF03, 7,5 högskolepoäng (ges på svenska) eller start av masterexamensarbete. 

År 2

Höst

 • Populations- och samhällsekologi BIOR69, 15 högskolepoäng eller Mark- och växtekologi BIOR78, 15 högskolepoäng.
 • Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14, 7,5 högskolepoäng och Modellering av biologiska system BIOS13, 7,5 högskolepoäng eller Naturvård BIOC05, 15 högskolepoäng (ges på svenska)

Vår

 • Masterexamensarbete
 • Växters systematik och diversitet BIOR72, 10 högskolepoäng

Examenskrav

 

Obligatoriska kurser, 15 högskolepoäng:

 • Växtens funktion BIOR76 eller Växternas evolution och adaptation BIOR77

Valbara kurser, minst 45 högskolepoäng:

 • Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14
 • Bioinformatik och sekvensanalys BINP11
 • Molekylärbiologisk metodik BIOR79
 • Modellering av biologiska system BIOS13
 • Molekylär ekologi och evolution BIOR25 
 • Växters systematik och diversitet BIOR72
 • Populations- och samhällsekologi BIOR69 
 • Mark- och växtekologi BIOR78

Valfria kurser, 0-30 högskolepoäng

Masterexamensarbete i biologi, 30/45/60 högskolepoäng

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudområde: Biologi med fördjupning i växtbiologi

LottaPersmark

Frågor?

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se