Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i Medicinsk biologi

120 högskolepoäng

Programmet ges för sista gången hösten 2022.

Utbildningen omfattar studier i ämnena farmakologi, immunologi, infektionsbiologi och mikrobiologi. Den har en tydligt laborativ prägel men omfattar även aktuell teori. Det är moderna ämnen i den meningen att de ofta förekommer i aktuell debatt (som läkemedel, giftlarm och sjukdomsterapier). Studierna avslutas med examensarbete i ett medicinbiologiskt forskningsområde, antingen inom akademierna, på ett företag eller på en myndighet. Utbildningen ger en hög ämnesmässig kompetens och bred laborativ erfarenhet.

Studierna omfattar 2 års heltidsstudier (120 högskolepoäng). De flesta kurser omfattar 15 högskolepoäng där du förväntas delta aktiv på seminarier, föreläsningar liksom praktiska moment. I slutet av utbildningen gör du ett examensarbetet om 30-60 högskolepoäng. 

Rekommenderad studiegång

År 1

Höst
Immunologi BIOR85, 15 högskolepoäng (obligatorisk)
Farmakologi BIOR14, 15 högskolepoäng (obligatorisk)

Vår
Immunologi och infektionsbiologi BIOR88, 15 högskolepoäng (obligatorisk)
Valbar kurs i Molekylärbiologi, 15 högskolepoäng (se nedan)

År 2

Höst
Neurobiologi BIOR58, 15 högskolepoäng och/eller ​​​​​​Masterexamensarbete i molekylärbiologi, 30/45/60 högskolepoäng.

Vår
Masterexamensarbete i molekylärbiologi, 30/45/60 högskolepoäng

Examenskrav

Start höstterminen 2022
Immunologi BIOR85, 15 högskolepoäng
Farmakologi BIOR14, 15 högskolepoäng
Immunologi och infektionsbiologi BIOR88, 15 högskolepoäng
Valbar kurs i molekylärbiologi,15 högskolepoäng
​​​​​​Masterexamensarbete i molekylärbiologi MOBM02/MOBN02/MOBN03, 30/45/60 högskolepoäng
Valfria kurser, 0/15/30 högskolepoäng

Start höstterminen 2021 eller tidigare
Farmakologi BIOR14, 15 högskolepoäng
Toxikologi BIOR21, 15 högskolepoäng
Immunologi och infektionsbiologi BIOR88, 15 högskolepoäng
Valbar kurs i molekylärbiologi,15 högskolepoäng
​​​​​​Masterexamensarbete i molekylärbiologi MOBM02/MOBN02/MOBN03, 30/45/60 högskolepoäng
Valfria kurser, 0/15/30 högskolepoäng

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudområde: Molekylärbiologi med fördjupning i medicinsk biologi

Nivå: Avancerad
Poäng: 120 högskolepoäng, 2 år
Programstart: Höst
Undervisningsspråk: Engelska

TinaLedje

Frågor?

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi

Telefon: 046 222 73 16

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Programansvariga

Information på Lunds universitets Forskningsportal

Bodil Sjögreen

Lars Råberg (biträdande)