Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i Medicinsk biologi

120 högskolepoäng

Utbildningen omfattar studier i ämnena farmakologi, immunologi, toxikologi, näringsfysiologi, cell- och vävnadsodling och mikrobiologi. Den har en tydligt laborativ prägel men omfattar även aktuell teori. Det är moderna ämnen i den meningen att de ofta förekommer i aktuell debatt (som dietråd, läkemedel, giftlarm och sjukdomsterapier). Studierna avslutas med examensarbete i ett medicinbiologiskt forskningsområde, antingen inom akademierna, på ett företag eller på en myndighet. Utbildningen ger en hög ämnesmässig kompetens och bred laborativ erfarenhet.

Studierna omfattar 2 års heltidstudier (120 högskolepoäng). De flesta kurser omfattar 15 högskolepoäng där du förväntas delta aktiv på seminarier, föreläsningar liksom praktiska moment. I slutet av utbildningen gör du ett examensarbetet om 30-60 högskolepoäng. 

Rekommenderad studiegång

År 1

Höst
Immunologi BIOR85, 15 högskolepoäng (obligatorisk)
Farmakologi BIOR14, 15 högskolepoäng (obligatorisk)

Vår
Immunologi och infektionsbiologi BIOR88, 15 högskolepoäng (obligatorisk)
Antibiotika – biologi och kemi BIOR56, 7,5 högskolepoäng
Mikroskopi – Bio-Imaging BIOS08, 7,5 högskolepoäng
eller
Valbar kurs i Molekylärbiologi, 15 högskolepoäng

År 2

Höst
Neurobiologi BIOR58, 15 högskolepoäng och/eller ​​​​​​Masterexamensarbete i molekylärbiologi, 30/45/60 högskolepoäng.

Vår
Masterexamensarbete i molekylärbiologi, 30/45/60 högskolepoäng

Examenskrav

Start höstterminen 2022
Immunologi BIOR85, 15 högskolepoäng
Farmakologi BIOR14, 15 högskolepoäng
Immunologi och infektionsbiologi BIOR88, 15 högskolepoäng
Valbar kurs i molekylärbiologi,15 högskolepoäng
​​​​​​Masterexamensarbete i molekylärbiologi MOBM02/MOBN02/MOBN03, 30/45/60 högskolepoäng
Valfria kurser, 0/15/30 högskolepoäng

Start höstterminen 2021 eller tidigare
Farmakologi BIOR14, 15 högskolepoäng
Toxikologi BIOR21, 15 högskolepoäng
Immunologi och infektionsbiologi BIOR88, 15 högskolepoäng
Valbar kurs i molekylärbiologi,15 högskolepoäng
​​​​​​Masterexamensarbete i molekylärbiologi MOBM02/MOBN02/MOBN03, 30/45/60 högskolepoäng
Valfria kurser, 0/15/30 högskolepoäng

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudområde: Molekylärbiologi med fördjupning i medicinsk biologi

Valbara kurser i Molekylärbiologi

Antibiotika – biologi och kemi BIOR56, 7,5 högskolepoäng
Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14, 7,5 högskolepoäng
Bioinformatik och sekvensanalys BINP11, 7,5 högskolepoäng
Biokemi - fördjupning KEMM23, 15 högskolepoäng
Cellulär och molekylär immunologi BIOR75, 15 högskolepoäng (ges för sista gången 2021)
Cellulär och molekylär neurobiologi BIOR84, 15 högskolepoäng
Farmakologi BIOR14, 15 högskolepoäng
Genetisk analys BIOR92, 7,5 högskolepoäng
Humantoxikologi: Från exponering till sjukdom VMFN32, 7,5 högskolepoäng
Immunologi BIOR85, 15 högskolepoäng
Immunologi och infektionsbiologi BIOR88, 15 högskolepoäng
Metabola sjukdomar BIMM23, 7,5 högskolepoäng
Mikrobiologi BIOR18, 15 högskolepoäng
Mikroskopi – Bio-Imaging BIOS08, 7,5 högskolepoäng
Modellering av biologiska system BIOS13, 7,5 högskolepoäng
Molekylärbiologisk metodik BIOR79, 15 högskolepoäng
Molekylär bioteknik BIOR31, 15 högskolepoäng
Molekylär genetik i eukaryota organismer BIOR49, 15 högskolepoäng
Molekylär mikrobiologi BIOR63, 15 högskolepoäng
Molekylär och experimentell neurobiologi BIMM22, 7,5 högskolepoäng
Neurobiologi BIOR58, 15 högskolepoäng
Programmering i Python BINP16, 7,5 högskolepoäng
Sinnesbiologi BIOR20, 15 högskolepoäng
Stamcellsbiologi och regenerativ medicin BIMM24, 7,5 högskolepoäng
Strukturbiokemi KEMM25, 15 högskolepoäng
Toxikologi BIOR21, 15 högskolepoäng (ges för sista gången 2022)
Tumörbiologi BIMM21, 7,5 högskolepoäng
Växters funktion BIOR76, 15 högskolepoäng

Antagning

Förkunskapskrav, utbildningsplan och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.
Ansökningstid 15 oktober - 15 januari.

Nivå: Avancerad
Poäng: 120 högskolepoäng, 2 år
Programstart: Höst
Undervisningsspråk: Engelska

TinaLedje

Frågor?

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi

Telefon: 046 222 73 16

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Programansvariga

Information på Lunds universitets Forskningsportal

Bodil Sjögreen

Lars Råberg (biträdande)