Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i zooekologi

120 högskolepoäng

Utbildningen fokuserar på förståelsen av evolutionära processer på gen-, individ- och populationsnivå. Du lär dig att analysera och förstå hur evolutionära och ekologiska processer formar arter och påverkar djurs utseende, fysiologi och beteende. Under utbildningen får du bland annat praktisk erfarenhet av att designa försök och genomföra fält- och labbexperiment samt att analysera och presentera resultat. Dina lärare är även aktiva forskare, många världsledande inom sitt område såsom djurmigration och molekylär ekologi. 

Programmet består av två års heltidstudier (120 högskolepoäng), varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå i biologi. Utbildningen sker vanligen i form av kurser om 15 högskolepoäng och ett examensarbete under en eller två terminer. 

Rekomenderad studiegång

År 1

Höst

 • Populations- och samhällsekologi BIOR69, 15 högskolepoäng 
 • Zooekologi BIOR91, 15 högskolepoäng

Vår

 • Molekylär ekologi och evolution BIOR25, 15 högskolepoäng eller Bevarandebiologi BIOR83, 15 högskolepoäng 
 • Ornitologi BIOR51,15 högskolepoäng eller valbar kurs

År 2

Höst

 • Sinnesbiologi BIOR20, 15 högskolepoäng eller Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14, 7,5 högskolepoäng och Modellering av biologiska system BIOS13, 7,5 högskolepoäng

Vår

 • Mastersexamensarbete

Examenskrav

Obligatoriska kurser, 30 högskolepoäng:

 • Populations- och samhällsekologi BIOR69
 • Zooekologi BIOR91

Valbara kurser, minst 30 högskolepoäng:

 • Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14
 • Bevarandebiologi BIOR83
 • Evolutionsbiologi - mönster och processer BIOR89
 • Molekylär ekologi och evolution BIOR25
 • Ornitologi BIOR51
 • Sinnesbiologi BIOR20
 • Modellering av biologiska system BIOS13

Valfria kurser, 0 - 30 högskolepoäng

Masterexamensarbete i biologi, 30/45/60 högskolepoäng

Examenstitel

Naturvetenskaplig master (två år)
Huvudämne: Biologi med specialisering inom zooekologi.

Frågor?

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se