Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i molekylär genetik och bioteknik

120 högskolepoäng

Masterprogrammet i molekylär genetik och bioteknik fokuserar på de områden som ligger till grund för molekylär genetik, inklusive genteknik, cellbiologi, molekylärbiologi och bioteknik. Programmet är forskningsanknutet och studenterna kommer att ha goda förutsättningar för att påbörja forskarstudier både i Sverige och utomlands. Ett stort fokus läggs på moment som förbereder för arbete inom läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin, såsom patent, innovationer, lagstiftningen kring molekylär bioteknologi och start av bioteknikföretag.

Studierna omfattar 2 års heltidstudier (120 högskolepoäng). De flesta kurser omfattar 15 högskolepoäng där studenten förväntas delta aktiv på seminarier, föreläsningar liksom praktiska moment. I slutet av utbildningen gör studenten ett examensarbetet om 30-60 högskolepoäng. 

Rekommenderad studiegång

År 1

Höst
Molekylärbiologisk metodik BIOR79, 15 högskolepoäng 
Molekylär genetik i eukaryota organismer BIOR49, 15 högskolepoäng (obligatorisk)

Vår
Molekylär bioteknik BIOR31, 15 högskolepoäng (obligatorisk)
Genetisk analys BIOR92, 7,5 högskolepoäng /tidigare Genetisk analys I BIOR59, 7,5 högskolepoäng (obligatorisk)
Bioinformatik BIOR9x eller valbar kurs i molekylärbiologi, 7,5 högskolepoäng (se lista nedan)

År 2

Höst
Immunologi BIOR85, 15 högskolepoäng och/eller
Masterexamensarbete i molekylärbiologi, 30/45/60 högskolepoäng

Vår
Masterexamensarbete i molekylärbiologi, 30/45/60 högskolepoäng fortsättning

Examenskrav

Molekylär genetik i eukaryota organismer BIOR49, 15 högskolepoäng
Genetisk analys BIOR92, 7,5 högskolepoäng /Genetisk analys I BIOR59, 7,5 högskolepoäng 
Molekylär bioteknik BIOR31, 15 högskolepoäng
Valbar kurs i molekylärbiologi,22,5 högskolepoäng
​​​​​​Masterexamensarbete i molekylärbiologi MOBM02/MOBN02/MOBN03, 30/45/60 högskolepoäng
Valfria kurser, 0 - 30 högskolepoäng

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudområde: Molekylärbiologi med fördjupning i molekylär genetik och bioteknik

Valbara kurser i Molekylärbiologi

Antibiotika – biologi och kemi BIOR56, 7,5 högskolepoäng
Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14, 7,5 högskolepoäng
Bioinformatik och sekvensanalys BINP11, 7,5 högskolepoäng
Biokemi - fördjupning KEMM23, 15 högskolepoäng
Cellulär och molekylär immunologi BIOR75, 15 högskolepoäng (ges för sista gången 2021)
Cellulär och molekylär neurobiologi BIOR84, 15 högskolepoäng
Farmakologi BIOR14, 15 högskolepoäng
Genetisk analys BIOR92, 7,5 högskolepoäng
Humantoxikologi: Från exponering till sjukdom VMFN32, 7,5 högskolepoäng
Immunologi BIOR85, 15 högskolepoäng
Immunologi och infektionsbiologi BIOR88, 15 högskolepoäng
Metabola sjukdomar BIMM23, 7,5 högskolepoäng
Mikrobiologi BIOR18, 15 högskolepoäng
Mikroskopi – Bio-Imaging BIOS08, 7,5 högskolepoäng
Modellering av biologiska system BIOS13, 7,5 högskolepoäng
Molekylärbiologisk metodik BIOR79, 15 högskolepoäng
Molekylär bioteknik BIOR31, 15 högskolepoäng
Molekylär genetik i eukaryota organismer BIOR49, 15 högskolepoäng
Molekylär mikrobiologi BIOR63, 15 högskolepoäng
Molekylär och experimentell neurobiologi BIMM22, 7,5 högskolepoäng
Neurobiologi BIOR58, 15 högskolepoäng
Programmering i Python BINP16, 7,5 högskolepoäng
Sinnesbiologi BIOR20, 15 högskolepoäng
Stamcellsbiologi och regenerativ medicin BIMM24, 7,5 högskolepoäng
Strukturbiokemi KEMM25, 15 högskolepoäng
Toxikologi BIOR21, 15 högskolepoäng (ges för sista gången 2022)
Tumörbiologi BIMM21, 7,5 högskolepoäng
Växters funktion BIOR76, 15 högskolepoäng

Antagning

Förkunskapskrav, utbildningsplan och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.
Ansökningstid 15 oktober - 15 januari.

Nivå: Avancerad
Poäng: 120 högskolepoäng, 2 år
Programstart: Höst
Undervisningsspråk: Engelska

TinaLedje

Frågor?

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi

Telefon: 046 222 73 16

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Programansvarig

Marita Cohn - Information på Lunds universitets Forskningsportal