Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i molekylär genetik och bioteknik

120 högskolepoäng

Masterprogrammet i molekylär genetik och bioteknik fokuserar på de områden som ligger till grund för molekylär genetik, inklusive genteknik, cellbiologi, molekylärbiologi och bioteknik. Programmet är forskningsanknutet och studenterna kommer att ha goda förutsättningar för att påbörja forskarstudier både i Sverige och utomlands. Ett stort fokus läggs på moment som förbereder för arbete inom läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin, såsom patent, innovationer, lagstiftningen kring molekylär bioteknologi och start av bioteknikföretag.

Studierna omfattar 2 års heltidstudier (120 högskolepoäng). De flesta kurser omfattar 15 högskolepoäng där studenten förväntas delta aktiv på seminarier, föreläsningar liksom praktiska moment. I slutet av utbildningen gör studenten ett examensarbetet om 30-60 högskolepoäng. 

Rekommenderad studiegång

År 1

Höst
Molekylärbiologisk metodik BIOR79, 15 högskolepoäng 
Molekylär genetik i eukaryota organismer BIOR49, 15 högskolepoäng (obligatorisk)

Vår
Molekylär bioteknik BIOR31, 15 högskolepoäng (obligatorisk)
Genetisk analys BIOR92, 7,5 högskolepoäng /tidigare Genetisk analys I BIOR59, 7,5 högskolepoäng (obligatorisk)
Bioinformatik BIOR9x eller valbar kurs i molekylärbiologi, 7,5 högskolepoäng (se lista nedan)

År 2

Höst
Immunologi BIOR85, 15 högskolepoäng och/eller
Masterexamensarbete i molekylärbiologi, 30/45/60 högskolepoäng

Vår
Masterexamensarbete i molekylärbiologi, 30/45/60 högskolepoäng fortsättning

Examenskrav

Molekylär genetik i eukaryota organismer BIOR49, 15 högskolepoäng
Genetisk analys BIOR92, 7,5 högskolepoäng /Genetisk analys I BIOR59, 7,5 högskolepoäng 
Molekylär bioteknik BIOR31, 15 högskolepoäng
Valbar kurs i molekylärbiologi,22,5 högskolepoäng
​​​​​​Masterexamensarbete i molekylärbiologi MOBM02/MOBN02/MOBN03, 30/45/60 högskolepoäng
Valfria kurser, 0 - 30 högskolepoäng

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudområde: Molekylärbiologi med fördjupning i molekylär genetik och bioteknik

Antagning

Förkunskapskrav, utbildningsplan och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.
Ansökningstid 15 oktober - 15 januari.

Nivå: Avancerad
Poäng: 120 högskolepoäng, 2 år
Programstart: Höst
Undervisningsspråk: Engelska

TinaLedje

Frågor?

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi

Telefon: 046 222 73 16

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Programansvarig

Marita Cohn - Information på Lunds universitets Forskningsportal

Olivier Van Aken - Information på Lunds universitets Forskningsportal