Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i mikrobiologi

Mikrobiologispåret ger hög ämnesmässig kompetens och laborativ erfarenhet. Spåret innefattar kurser från tre olika fakulteter vid Lunds universitet samt kurser som ges vid några andra universitet i Sverige och utomlands. Utbildningen gör studenten väl förberedd och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, särskilt inom forskningsintensiva brancher som bioteknologiska företag, läkemedelsföretag, läkemedelsindustri, viss kemisk industri, men även för arbete med patent samt miljö- och hälsoskydd. Utbildningen ger även en god grund för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

Studierna omfattar 2 års heltidstudier (120 högskolepoäng). De flesta kurser omfattar 15 högskolepoäng där studenten förväntas delta aktiv på seminarier, föreläsningar liksom praktiska moment. I slutet av utbildningen gör studenten ett examensarbetet om 30-60 högskolepoäng. 

Rekommenderad studiegång

År 1

Höst
Mikrobiologi BIOR18, 15 högskolepoäng (obligatorisk)
Molekylär mikrobiologi BIOR63, 15 högskolepoäng (obligatorisk)

Vår
Molekylär bioteknik BIOR31, 15 högskolepoäng (obligatorisk)
Antibiotika – biologi och kemi BIOR56, 7,5 högskolepoäng
Mikroskopi – Bio-Imaging BIOS08, 7,5 högskolepoäng
eller valbar(a) kurs(er) - se lista nedan.

År 2

Höst
Bioinformatik och sekvensanalys BINP11, 7,5 högskolepoäng och
Programmering i Python BINP16, 7,5 högskolepoäng och/eller ​​​​​​
Masterexamensarbete i molekylärbiologi, 30/45/60 högskolepoäng.

Vår
Masterexamensarbete i molekylärbiologi, 30/45/60 högskolepoäng.

Examenskrav

Mikrobiologi BIOR18, 15 högskolepoäng
Molekylär mikrobiologi BIOR63, 15 högskolepoäng
Molekylär bioteknik BIOR31, 15 högskolepoäng
Valbar kurs i molekylärbiologi,15 högskolepoäng
​​​​​​Masterexamensarbete i molekylärbiologi MOBM02/MOBN02/MOBN03, 30/45/60 högskolepoäng
Valfria kurser, 0-30 högskolepoäng

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudämne: Molekylärbiologi med fördjupning i mikrobiologi

Antagning

Förkunskapskrav, utbildningsplan och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.
Ansökningstid 15 oktober - 15 januari.

Nivå: Avancerad
Poäng: 120 högskolepoäng, 2 år
Programstart: Höst
Undervisningsspråk: Engelska

TinaLedje

Frågor?

Christina Ledje

Studievägledare molekylärbiologi

Telefon: 046 222 73 16

E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Programansvariga

Information på Lunds universitets Forskningsportal

Fredric Carlsson

Klas Flärdh (biträdande)