Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i Evolutionsbiologi

120 högskolepoäng

Detta masterprogram riktar sig till dig som vill förstå hur evolution fungerar - och varför det är viktigt. Programmet ger en mycket god bas för doktorandstudier, men även för yrken utanför akademin.

Masterprogrammet i evolutionsbiologi har en stark forskningsanknytning. Våra lärare är världsledande inom sina områden, och programmets innehåll anpassas till forskningsfronten. Du lär dig att rekonstruera evolutionära mönster från genomiska data och att analysera och förstå de evolutionära processer som ger upphov till anpassning och mångfald på olika nivåer av biologisk organisation - från gener och karaktärer till ekosystem.

Under programmet får du praktisk erfarenhet av att designa experiment och samla in data med hjälp av de senaste metoderna. Du kommer också att lära dig att analysera olika typer av biologiska data för att fastställa vad som orsakat evolutionära förändringar. Du övar både muntliga och skriftliga presentationer och får stor erfarenhet av att arbeta i grupp. Undervisningen syftar till att vara så interaktiv, diskuterande och avslappnad som möjligt och sker i moderna lokaler och i laboratorier med avancerad utrustning och programvara. Undervisningsspråket är engelska.

Programstruktur

Programmet har en rekommenderad studieväg, men du kan också göra en personlig studieplan efter samråd med studievägledaren och programkoordinatorn. Den första terminen börjar med en kurs som ägnas åt de stora forskningsområdena inom evolutionär biologi. Du kan sedan välja mellan kurser t ex i molekylärbiologi, evolutionär ekologi, biologisk statistik och genetisk analys. I slutet av vårterminen kommer du att lära dig lösa forskningsproblem med hjälp av analytiska metoder och få en förståelse för hur evolutionsteori kan tillämpas för att möta aktuella utmaningar i samhället.

Den tredje terminen kan du läsa valbara kurser eller påbörja ditt examensarbete. Examensarbetet är 30, 45 eller 60 högskolepoäng och omfattar i allmänhet av ett självständigt forskningsprojekt. Masterprogrammet erbjuder möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla kontakter och erfarenheter.

Karriärmöjligheter

Om du brinner för forskning finns det goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola. Drygt hälften av studenterna på vårt masterprogram i zooekologi går vidare till doktorandstudier vid ett universitet i Sverige alternativt i ett annat land i Europa eller övriga världen.

Som evolutionsbiolog kommer du också att ha karriärmöjligheter utanför akademin inom yrken som kräver analyser av stora datamängder, såsom genetiska data, och en djup förståelse för hur levande system förändras, till exempel inom biomedicin, bioteknik och ekologi.

Programmet består av två års heltidstudier (120 högskolepoäng), varav 90 högskolepoäng på avancerad nivå i biologi. Utbildningen sker i form av kurser om 15 högskolepoäng och ett examensarbete under en eller två terminer. 

Rekomenderad studiegång

År 1

Höst

 • Evolutionsbiologi - mönster och processer BIOR89, 15 högskolepoäng
 • Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14, 7,5 högskolepoäng och Modellering av biologiska system BIOS13, 7,5 högskolepoäng eller Zooekologi BIOR91, 15 högskolepoäng

Vår

 • Molekylär ekologi och evolution BIOR25, 15 högskolepoäng
 • Evolutionsbiologi - metoder och tillämpningar BIOR90, 15 högskolepoäng

År 2

Höst

 • Masterexamensarbete

Vår

 • Masterexamensarbete

Examenskrav

Obligatoriska kurser, 30 högskolepoäng

 • Evolutionsbiologi - mönster och processer BIOR89
 • Evolutionsbiologi - metoder och tillämpningar BIOR90

Valbara kurser, minst 30 högskolepoäng:

 • Modellering av biologiska system BIOS13
 • Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14
 • Zooekologi BIOR91
 • Genetisk analys BIOR92
 • Molekylär ekologi och evolution BIOR25
 • Molekylär genetik i eukaryota organismer BIOR49
 • Växters evolution och adaptation BIOR77
 • Populations- och samhällsekologi BIOR69

Valbara kurser, 0-30 högskolepoäng

​​​​​​Masterexamensarbete biologi, 30/45/60 högskolepoäng

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudämne: Biologi med specialisering inom evolutionsbiologi

LottaPersmark

Frågor?

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se