Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i bioinformatik

120 högskolepoäng

Forskning inom medicin, biokemi och biologi genererar enorma mängder biologiska data. Detta skapar en hög efterfrågan på studenter med kunskap inom bioinformatik. I masterprogrammet i bioinformatik vid Lunds universitet kombineras bioinformatik med biologi, datavetenskap och statistik för att analysera den biologiska datan. Studenter med olika utbildningsbakgrund tränas i att använda sig av nya och moderna programmeringsverktyg och metoder för att hantera biologisk data. Under programmets gång får studenten även tillfälle att i projektform använda sig av sina kunskaper i en internationell forskningsmiljö.

Rekomenderad studiegång

År 1

Höst

 • Bioinformatik och sekvensanalys BINP11, 7,5 högskolepoäng
 • Programmering i Python BINP16, 7,5 högskolepoäng
 • Modellering av biologiska system BIOS13, 7.5 högskolepoäng
 • Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14, 7.5 högskolepoäng

Vår

 • DNA-sekvenseringsinformatik I BINP28, 7,5 högskolepoäng
 • DNA-sekvenseringsinformatik II BINP29, 7,5 högskolepoäng
 • Forskningsprojekt BIOR37 15 högskolepoäng eller valbara kurser 

År 2

Valbara kurser och/eller masterexamensarbete.

Examenskrav

Obligatoriska kurser, 45 högskolepoäng:

 • Bioinformatik och sekvensanalys BINP11, 7,5 högskolepoäng
 • Programmering i Python BINP16, 7,5 högskolepoäng
 • Modellering av biologiska system BIOS13, 7.5 högskolepoäng
 • Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14, 7.5 högskolepoäng
 • DNA-sekvenseringsinformatik I BINP28, 7,5 högskolepoäng
 • DNA-sekvenseringsinformatik II BINP29, 7,5 högskolepoäng

Valfria kurser, minst 15 högskolepoäng:

 • Genetisk analys I BIOR59, 7,5 credits
 • Genetisk analys II BIOR60, 7,5 credits
 • Bioinformatik: Forskningsprojekt  BINP35, 7.5 högskolepoäng
 • Bioinformatik: Forskningsprojekt BINP37, 15 högskolepoäng
 • Bioinformatik: Forskningsprojekt BINP39, 30 högskolepoäng
 • Bioinformatik: Praktik BINP36, 7,5 högskolepoäng
 • Bioinformatik: Praktik BINP38,15 högskolepoäng

Valbara kurser, 0-30 högskolepoäng

Masterexamensarbete BINP50/BINP51/BINP52, 30/45/60 högskolepoäng

Examenstitel

Master i Bioinformatik (två år)

LottaPersmark

Frågor?

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se